دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آینده شغلی


موقعیت‌های شغلی و محل‌های کار فارغ التحصیلان علوم و مهندسی باغبانی:

استخدام به عنوان کارشناس در مراکز جهاد کشاورزی

استخدام به عنوان کارشناس در سازمان پارك ها و  فضاي سبز شهرداري ها

استخدام به عنوان کارشناس در مراکز تحقیقات کشاورزی

استخدام در آموزش و پرورش به عنوان مربي هنرستان هاي كشاورزي

استخدام به عنوان کارشناس در مراکز و ادارات منابع طبیعی

استخدام به عنوان کارشناس در بانک کشاورزی

راه اندازی و مدیریت مزرعه و باغات تجاری در بخش خصوصی

راه اندازی، تاسیس و مدیریت گلخانه های تجاری

راه اندازی و مدیریت نهالستانهای تولید درختان میوه و درختان و درختچه های زینتی

موقعیت‌های شغلی و محل‌های کار فارغ التحصیلان مهندسی فضای سبز

*سازمان پارك هاي فضاي سبز شهرداري ها

*طراح، مدير، ناظر و مجري فضاي سبز موسسات دولتي و خصوصي و محوطه هاي اداري و مسكوني

*به عنوان مربي هنرستان هاي كشاورزي

*مجري امور تحقيقات وزرات كشور، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي

*طراحی معابر، سازه ها، و سیستم های آبیاری فضای سبز مختلف نظیر پارک ها ، محوطه های توریسیتی و مجتمع های مسکونی

*همکار میان رشته ای با رشته های معماری و شهرسازی و علوم باغبانی در دفاتر مهندسین مشاور معماری و شهرسازی در تخصص طراحی کاشت فضاهای سبز شهری، محوطه های مجتمع ها، تفرجگاه ها، پارک های جنگلی، اردوگاه ها و سایر پارک های ویژه

*اجرا و نظارت بر چمن کاری استادیوم ها و سایر محوطه های ورزشی

*پرورش گیاهان زینتی( درختان و درختچه ها، گیاهان آپارتمانی، گل های شاخه بریده و ..)


برچسب ها: -