دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی دکتر پرویز الماسی


هیئت علمی گروه کشاورزی - تولیدات گیاهان دارویی و زینتی

             

             سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي و فرهنگی

  

الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي: پرویز الماسی                                         تولد: 20/10/1347

محل تولد: قروه

صفحه researchgate

صفحه googlescholar

 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

 

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

ديپلم

علوم تجربی

1366

دبیرستان توحید قروه

2

كارشناسي

مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی

1374

دانشگاه محقق اردبیلی

3

كارشناسي ارشد

علوم باغبانی

1379

دانشگاه آزاد جهرم

4

دكتراي تخصصی

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی

1392

دانشگاه پوترای مالزی

 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی نحوه پراکنش جوانه های بارده در چهار رقم انگور محلی کردستان

 

- عنوان رساله دكتري:

EXTENSION OF VASE LIFE OF CUT ORCHIDS USING OZONATED WATER AND 1-METHYLCYCLOPROPENE (1-MCP)

ب- سوابق آموزشي:

 • تدریس عملی دروس باغبانی عمومی، میوه های ریز در دانشگاه بوعلی سینا
 • تدریس دروس گیاه شناسی 1و 2
 • تدریس درس روشهای تکثیر گیاهان دارویی
 • تدریس درس اصول باغبانی

 ج- سوابق اجرائي:

1- مدیر هنرستان کشاورزی بوعلی سینا قروه از سال 78- 80

2- مسوول آزمایشگاه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا از سال 81- 86

3- مدیریت گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز از سال 92 تا 94

 

 د- سوابق پژوهشی:

 د-1 طرح های مطالعاتی و پژوهشی

 • بررسی اثر مقادیر مختلف کود ازته در روی دو متابولیتهای ثانویه "آلفاتوجون و کامازولن" در گیاه افسنطین
 • بررسی میزان پراکنش کنه های اریوفید در انگورهای غرب ایران

 د- 2 مقالات همایشی

 • Almasi P, Mahmud TMM, Ahmad SH, Kadir J, (2009). To investigate the vase lives of some Malaysian cut Dendrobium National Agriculture Congress. October 27-29, 2009 as poster.

 

 • Almasi P, Mahmud TMM, Ahmad SH, Kadir J, Mirshekari A (2010).

Ethylene sensitivity of six cut Dendrobium hybrids. Malaysian Society of Plant Physiology Conference (MSPPC 2010). December 13-14, 2010 as poster.

 

 • Mahmud TMM, Ahmad SH, Kadir J, Almasi P, (2010). 1-Methylcyclo-propene Memankan Hayat Keratan Bunga Orkid. (2010). MAHA, Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism International show 2010.

 د- 3 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

 

 • Almasi P, Mahmud TMM, Ahmad SH, Kadir J, Mirshekari A (2012). Postharvest responses of cut Dendrobium orchids to exogenous ethylene. Published in African Journal of Biotechnology. 11: (16) 3895-3902.

 

 • Almasi P, Mahmud TMM, Ahmad SH, Kadir J, Hassan F (2013). Postharvest responses of Cut Mokara Hybrids to exogenous ethylene. Australian Journal of crop Science. 7: (7): 94-899.

 

کتابهای منتشر شده

1: ترجمه کتاب زیست شناسی تاک، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، 1386.

Email: parviz_almasi@yahoo.com

Researchgate: