دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی مهندس مریم کاویانی


هیئت علمی گروه کشاورزی- علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

 

سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي و فرهنگی

 الف-اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي:         مریم کاویانی                                          تولد65/11/30

محل تولد:      استان همدان، شهرستان نهاوند

صفحه googlescholar

صفحه researchgate

 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

 

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

ديپلم

تجربی

 

همدان

2

كارشناسي

علوم باغبانی

1388

دانشگاه بوعلی سینا

3

كارشناسي ارشد

علوم باغبانی(گرایش گیاهان زینتی)

1391

دانشگاه زنجان

4

دكتراي تخصصی

 

 

 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشداثر تیدیازورون و اکسید نیتریک بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و تغییرات آنزیمی در گل شاخه بریده لیلیوم رقم سفید

 

ب- سوابق آموزشي:

1)  همکاری با دانشگاه جامع علمی کاربردی و گذراندن واحدهای تدریس پرورش گیاهان زینتی در گلخانه و اصول زاعت گیاهان دارویی در چند ترم

2)همکاری با هنرستان فنی حرفه ای استان همدان به مدت یک سال

3)تدریس دروس اصول باغبانی، باغبانی عمومی، زیست شناسی، زراعت،عملی تکثیر و پرورش گیاهان دارویی، عملیات کشاورزی، کشاورزی ارگانیک و ... دردانشگاه سید جمال

 ج- سوابق اجرائي:

1) انجام کارورزی با سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

2)   اخذ گواهی مدرک پرورش و نگهداری قارچ های خوراکی

3)    گواهی شرکت در دوره های آموزش تخصصی همیار فنی گلخانه

4)     اخذ گواهی شایستگی آمادگی شغلی

5)     اخذ گواهی کاروری کشت بافت

6)     گواهی حضور در کارگاه آموزشی مدیریت باغات سردسیری در سازمان جهادکشاورزی استان زنجان

7)     گواهی شرکت در دوره آموزش تخصصی اتوکد و GPS به مدت

8) انجام طرح توجیهی در احداث باغات

9)  انجام طرح توجیهی احداث گلخانه

10) همکاری با نظام مهندسی و مهندس ناظر

11) استاد راهنما گیاهان دارویی در دانشگاه سید جمال در انجمن علمی

 د-سوابق پژوهشی:

ردیف

عنوان مقاله

نام نشريه

محل چاپ

*نوع نشریه

(نمایه بین المللی/علمی پِژوهشی داخل)

ضریب مقاله

تاریخ

1

Effect of nitric oxide and thidiazuroninLiliumcut flowersduring postharvest

 

International journal of Agronomy and Plant Production

 

ترکیه

ISC

0.467

 

25- February-2013

2

Investigating enzyme activity and protein changes in postharvest

Liliumcandidumcv. Navona ) cut flower

 

International journal of Agronomy and Plant Production

ترکیه

ISC

0.467

 

28-May-2013

 

 د- 2 مقالات همایشی

رديف

عنوان مقاله

نام کنفرانس

محل

شهر/کشور

تاریخ

 

اثر تیدیازورون و سدیم نیتروپروساید بر صفات مورفوفیزیولوژیکی در گل شاخه بریده لیلیوم رقم ناوانا

 

بررسی تغییرات آنزیمی و رنگدانه ای در پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم رقم ناوانا

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

 

 

 

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

دانشگاه شهید باهنر

کرمان

 

دانشگاه تبریز

14 تا 16 شهریور

6

 

 

الی 8 اسفند ماه 93